شرایط عودت کالا

شرایط عودت کالای خریداری شده از ساز ابزار به شرح زیر میباشد:

 • عدم تطابق کالای خریداری شده با اطلاعات سایت :

  در شرایطی که مشخصات کالای دریافت شده با مشخصات موجود در سایت چه از نظر سایز و کاربرد و چه از نظر فنی مغایرت داشته باشد ، مشتری باید حداکثر طی 2 روز فروشگاه را از این موضوع مطلع نماید. کالا در شرایطی امکان تعویض دارد که از شرایط اولیه خود ( پلمپ ) خارج نشده باشد و در مواردی که امکان بررسی مغایرت بدون باز کردن بسته بندی وجود نداشته باشد به شرط عدم استفاده ، کالا تعویض می گردد. هزینه ارسال کالا در صورت تایید مغایرت به عهده ساز ابزار بوده و در مواردی که کالا در فروشگاه موجود نباشد به انتخاب مشتری با محصول مشابه تعویض و یا وجه آن مسترد می گردد .

  انصراف از خرید :

  در صورتی که مشتری به هر دلیلی از خرید خود منصرف گردد ، می بایست ظرف مدت 7 روز انصراف خود را به اطلاع فروشگاه برساند. در شرایطی که انصراف از خرید قبل از ارسال کالا باشد ، وجه آن حداکثر تا 48 ساعت به حساب مشتری مسترد می گردد . و اگر انصراف از خرید پس از دریافت کالا توسط مشتری صورت پذیرد ، در صورتی امکان برگرداندن کالا و انصراف از خرید وجود خواهد داشت که کالا در شرایط اولیه خود ( پلمپ ) قرار داشته باشد. در چنین مواردی هزینه ارسال کالا به عهده مشتری می باشد.

  تعویض کالا :

  در مواردی که مشتری پس از خرید کالا احساس کند که کالای خریداری شده با نیاز های او منطبق نمی باشد به شرط حفظ شرایط اولیه کالا ( پلمپ ) می تواند کالای خود را با محصولات مشابه تعویض نماید. در این صورت هزینه ارسال کالای قدیم و جدید به عهده مشتری خواهد بود.