ابزار آلات مخصوص ساز سازی

فروشگاه اینترنتی ساز ابزار

logo
محصولات دسته ابزار آلات مخصوص ساز سازی

دسته بندی ابزار آلات مخصوص سازسازی

در این دسته ما ابزارآلات مخصوص مرتبط با رشته سازسازی را عرضه مینمایی.از آنجایی که در هنر سازسازی بیشتر عملیات با ابزار دستی نجاری صورت میگیرد لذا ابزار آلات عمومی سازسازی با ابزار الات دستی نجاری همسان هستند. اما برخی ابزار آلات هستند که بصورت اختصاصی در سازسازی کاربرد داشته و کاربردی در دیگر رشته های چوبی ندارند. از جمله آن ابزار آلات میتوان به انواع برقو های مخصوص سازسازی - گوشی تراش - قالبهای مخصوص ساز - گیره های و کلمپهای مخصوص - گجت های کاربردی برای هر ساز و ... میباشد.
ابزار سازسازی