شابلون اندازه‌گیری زوایای تیزکاری مغار خراطی چوتاشی®

ابزاری برای اندازه‌گیری زوایای تیزکاری مغارهای خراطی.این شابلون فلزی دارای زوایای استاندارد بوده که می‌توانید نوک مغارهای خود را بعد از هر پرداخت، چک کرده تا در زاویه‌ی درستی تیز شوند.

logo

شابلون اندازه‌گیری زوایای تیزکاری مغار خراطی چوتاشی®

ابزاری برای اندازه‌گیری زوایای تیزکاری مغارهای خراطی. این شابلون فلزی دارای زوایای استاندارد بوده که می‌توانید نوک مغارهای خود را بعد از هر پرداخت، چک کرده تا در زاویه‌ی درستی تیز شوند.
وضعیت موجود
ارسال از انبار
قیمت 234,000 تومان
تعداد
1