مغار خراطی اسکراب سرگرد 20*6 hss چوتاشی ®

بدنه: Hssطول کلی: 45 سانتیمترطول تیغه: 15 * 2 سانتیمترضخامت: 6 میلیمترساخت ایران - سازابزار

logo لطفا منتظر بمانید...

مغار خراطی اسکراب سرگرد 20*6 hss چوتاشی ®

بدنه: Hss طول کلی: 45 سانتیمتر طول تیغه: 15 * 2 سانتیمتر ضخامت: 6 میلیمتر ساخت ایران - سازابزار

وضعیت موجود نیست

پرسش ها