سیم سه تار دست کامل سازابزار

حلقه شده و بهمراه 2 سیم اضافهسیم زرد آلمانی . سفید کره ای

logo لطفا منتظر بمانید...

سیم سه تار دست کامل سازابزار

حلقه شده و بهمراه 2 سیم اضافه سیم زرد آلمانی . سفید کره ای

وضعیت موجود
ارسال از انبار
قیمت 12,000 تومان
تعداد
1

توضیحات

این بسته شامل: 3 عدد سیم سفید حلقه ده برای سه تار به ضخامت 0.20 میلیمتر 2 عدد سیم زرد حلقه شده برای سه تار به ضخامت 0.22 میلیمتر 1 عدد سیم بم حلقه شده برای سه تار به ضخامت 0.35 میلیمتر جمعا 6 عدد سیم میباشد .

پرسش ها