ثبت برند ویژه کارگاههای صنایع دستی

ویژه کارگاه‌های صنایع دستی قیمت اعلامی صرفا جهت ثبت نام کاربر و تکمیل اظهارنامه است. هزینه‌های دیگر در زمان مشخص به اطلاع مشتری خواهد رسید توضیحات تکمیلی حتما مطالعه شود.«تخفیف مورد نظر صرفا برای کارگاه‌های تولید با مجوز صنایع دستی میباشد.

logo

ثبت برند ویژه کارگاههای صنایع دستی

ویژه کارگاه‌های صنایع دستی قیمت اعلامی صرفا جهت ثبت نام کاربر و تکمیل اظهارنامه است. هزینه‌های دیگر در زمان مشخص به اطلاع مشتری خواهد رسید توضیحات تکمیلی حتما مطالعه شود. «تخفیف مورد نظر صرفا برای کارگاه‌های تولید با مجوز صنایع دستی میباشد.
قیمت 3,500,000 تومان 1,500,000 تومان 57% تخفیف