خدمات خراطی CNC قطعات کوچک و ظریف چوبی

حداقل تعداد سفارش 100 عدد مدت زمان آماده سازی حداکثر 20 روز تولید قطعات کوچک چوبی نظیر: گوشی تار و کمانچه، دسته مهر استامپی، سرمه دان، قاشق عسل، فرفره و ...

logo

خدمات خراطی CNC قطعات کوچک و ظریف چوبی

حداقل تعداد سفارش 100 عدد مدت زمان آماده سازی حداکثر 20 روز تولید قطعات کوچک چوبی نظیر: گوشی تار و کمانچه، دسته مهر استامپی، سرمه دان، قاشق عسل، فرفره و ...
وضعیت موجود