خدمات خراطی CNC قطعات کوچک و ظریف چوبی

حداقل تعداد سفارش 200 عددمدت زمان آماده سازی حداکثر 20 روزتولید قطعات کوچک چوبی نظیر: گوشی تار و کمانچه، دسته مهر استامپی، سرمه دان، قاشق عسل، فرفره و ...

logo لطفا منتظر بمانید...

خدمات خراطی CNC قطعات کوچک و ظریف چوبی

حداقل تعداد سفارش 200 عدد مدت زمان آماده سازی حداکثر 20 روز تولید قطعات کوچک چوبی نظیر: گوشی تار و کمانچه، دسته مهر استامپی، سرمه دان، قاشق عسل، فرفره و ...
وضعیت موجود
قیمت جهت اعلام قیمت، پشتیبانی با شما تماس خواهد گرفت.

پرسش ها