تیغ اره فلکه سفارشی

تولید با ابعاد و سایز پیشنهادی شما- پس از ثبت درخواست خود از طریق فرم زیر، پشتیبانی جهت اعلام قیمت و هماهنگی با شما تماس خواهد گرفت.قیمت اعلام شده شامل خدمات کلی: جوش چپ و راست و تیزکاری است.ابعاد مورد نیاز برای سفارش: طول و عرض تیغ اره.مدت زمان آماده سازی حداقل 10 روز پس از ثبت سفارش

logo

تیغ اره فلکه سفارشی

تولید با ابعاد و سایز پیشنهادی شما - پس از ثبت درخواست خود از طریق فرم زیر، پشتیبانی جهت اعلام قیمت و هماهنگی با شما تماس خواهد گرفت. قیمت اعلام شده شامل خدمات کلی: جوش چپ و راست و تیزکاری است. ابعاد مورد نیاز برای سفارش: طول و عرض تیغ اره. مدت زمان آماده سازی حداقل 10 روز پس از ثبت سفارش
وضعیت موجود
قیمت جهت اعلام قیمت، پشتیبانی با شما تماس خواهد گرفت.