کارگاه آموزشی لنگ تراشی در خراطی (تهران)

محل برگزاری : تهران-بوستان رازیمدرس : حسن رحمانی، "دارای نشان درجه یک هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان"مدت زمان دوره : 8 ساعت زمان برگزاری : چهارشنبه 20 بهمن ماه -ساعت : 10 الی 19

logo لطفا منتظر بمانید...

کارگاه آموزشی لنگ تراشی در خراطی (تهران)

محل برگزاری : تهران-بوستان رازی مدرس : حسن رحمانی، "دارای نشان درجه یک هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان" مدت زمان دوره : 8 ساعت زمان برگزاری : چهارشنبه 20 بهمن ماه -ساعت : 10 الی 19

وضعیت موجود
ارسال از انبار
قیمت 1,500,000 تومان
تعداد
1

توضیحات

سر فصل های آموزشی : تمرین مغارگیری بر آثار لنگ ساخت حد اقل سه نمونه صراحی لنگ تراشی شده در محور های مختلف

پرسش ها