سیم آلات موسیقی

فروشگاه اینترنتی ساز ابزار

logo
محصولات دسته سیم آلات موسیقی

انواع سیمهای مورد مصرف در سیم آلات موسیقی

در سازهای موسیقی عامل اصلی ایجاد صدا سیم ساز میباشد که با مرتعش شدن و ایجاد نوسان صدا تولید میشود . از آنجایی که سیم های مربوط به هر ساز متریال و ابعاد مشخصی داشته و در بسته بندی های مختلفی با توجه به حجم مورد نیاز مصرف کننده آماده میشوند این دسته بندی ایجاد شده که کلیه سیمهای آلات موسیقی در این دسته بندی قرار گیرند . از طرفی شما میتوانید با فیلتر گذاری در بالای همین صفحه بصورت مستقیم به سیم های ساز مربوطه دسترسی داشته باشید .
سیم آلات موسیی