نقشه های سازسازی

فروشگاه اینترنتی ساز ابزار

logo
محصولات دسته نقشه های سازسازی

نقشه های کارگاهی سازسازی

سازهای مختلف نیز مانند هر محصولی که قرار است ساخته شوند دارای ابعاد و اندازه های مخصوص به خود هستند و این امر از آنجایی که مربوط به آلات وسیقی هستند بسیار حائز اهمیت میباشد .

هر سازی از قسمتهای مختلفی تشکیل شده و هر کدام از قطعات دارای ابعاد و اندازه های استانداری هستند که رعایت آن برای هر سازننده ای بسیار مهم و اساسی است .

در این دسته انواع نقشه های مربوط با ساخت آلات موسیقی عرضه میشود .