نقشه های سازسازی

فروشگاه اینترنتی ساز ابزار

logo لطفا منتظر بمانید...
محصولات دسته نقشه های سازسازی

نقشه های کارگاهی سازسازی

سازهای مختلف نیز مانند هر محصولی که قرار است ساخته شوند دارای ابعاد و اندازه های مخصوص به خود هستند و این امر از آنجایی که مربوط به آلات وسیقی هستند بسیار حائز اهمیت میباشد .

هر سازی از قسمتهای مختلفی تشکیل شده و هر کدام از قطعات دارای ابعاد و اندازه های استانداری هستند که رعایت آن برای هر سازننده ای بسیار مهم و اساسی است .

در این دسته انواع نقشه های مربوط با ساخت آلات موسیقی عرضه میشود .