سه تار

فروشگاه اینترنتی ساز ابزار

logo
محصولات دسته سه تار

پرده

تعداد ترک کاسه

جنس خرک

دارای تزینیات

جنس دسته

سایز سه تار

جنس کاسه

مجموعه ساز سه تار

ساز سه تار از سازهای زهی مضرابی است که کاسه ای گلابی شکل و 4 سیم دارد. و توسط ناخن یا مضراب انگشت اشاره نوشاخته می شود.

قسمتهای مختلف ساز سه تار

سه تار از قسمتهای مختلفی از جمله دسته - کاسه - گوشی - سیم گیر - خرک -شیطانک - پرده و سیم تشکیل شده است . کاسه سه تار را معمولا از چوب توت و دسته انرا از چوب گردو یا افرا میسازند .
از استاتید قدیمی سه تار میتوان به استاد ابوالحسن صبا - استاد سعید هرمزی - استاد محمد رضا لطفی - استاد جلال ذوالفنون نام برد .