چگونه کد تخفیف دریافت نمایم؟

چگونه کد تخفیف دریافت کنم ؟

از آنجایی که تمامی فعالیت های ساز ابزار بصورت اینترنتی میباشد و لذا خصوصیات فروشگاه اینترنتی قیمت ثابت محصولات برای همگان میباشد. ساز ابزار شرایطی در نظر گرفته است که مشتریانی که خرید های بیشتری از ساز ابزار دارندو در جهت معرفی سایت ساز ابزار به دیگران اقدام میکنند با مشتریان عادی که ممکن است خرید چندانی از سایت نداشته باشند متمایز باشند .

در نسخه جدید ساز ابزار تمامی محصولات دارای امتیاز خرید هستندکه با خرید آن محصول شما امتیاز مربوط به آن محصول را کسب کرده و در پروفایل خود متوانید مجموع امتیزات خود را مشاهده نمایید 

از طرفی اگر شما برای محصولات سازابزار نظر ثبت کرده  تا بقیه مشتریان از نظریات شما استفاده کنند نیز شما دارای امتیاز مشخصی میباشد و همچنین اگر ساز ابزار را به دوستان خود معرفی نماییداین عزیزان میتوانند هنگام ثبت نام در سایت نام کاربری شما را در قسمت معرف ثبت نمایندکه شما با این عمل نیز امتیاز مخصوص به آن را کسب میکنید.

حال چگونه برای دریاقت کد تخفیف اقدام کنید :

پس از آنکه مجموع امتیازات شما با خریدی به 1000 برسد  یک کد تخفیف 10 درصدی برای شما ارسال میشود .و 1000 امتیاز از شما کسر میگردد . که اعتبار این کد تخفیف یک ماه بوده و  یک بار قابل استفاده است .چنانچه مشتریانی از قبل امتیازات انها به 1000 رسیده باشد و کد تخفیف دریافت نکرده باشند و میتوانند با ارسال پیام از طریق صندوق پیام در پروفایل کاربری خود  درخواست کارت تخفیف نمایند .

چنانچه امتیازات بالا تر بوده به ازای هر 1000 امتیاز این فرایند تکرار میشود . به عنوان مثال اگر کسی 3500 امتیاز داشته باشد. با کسر 3000 امتیاز  یک کد تخفیف 10 درصدی میتواند درخواست کند که به تعداد 3 بار و 3 ماه قابل استفاده باشد .

 

مهم : مجموعه دستگاهها شامل کد تخفیف نمیباشد .