چگونه کد تخفیف دریافت نمایم؟

چگونه کد تخفیف دریافت کنم ؟

از آنجایی که تمامی فعالیت های ساز ابزار بصورت اینترنتی میباشد و لز خصوصیات فروشگاه اینترنتی قیمت ثابت محصولات برای همگان میباشد. ساز ابزار شرایطی در نظر گرفته است که مشتریانی که خرید های بیشتری از ساز ابزار دارندو در جهت معرفی سایت ساز ابزار به دیگران اقدام میکنند با مشتریان عادی که ممکن است خرید چندانی از سایت نداشته باشند متمایز باشند و در زمانهای بخصوصی شرایط مخصوص این عزیزان در نظر گرفته شود . 

در نسخه جدید ساز ابزار تمامی محصولات دارای امتیاز خرید هستندکه با خرید آن محصول شما امتیاز مربوط به آن محصول را کسب کرده و در پروفایل خود متوانید مجموع امتیزات خود را مشاهده نمایید 

از طرفی اگر شما برای محصولات خریداری شده خود ارسال نظر کرده و تا بقیه مشتریان از نظریات شما استفاده کنند نیز شما دارای امتیاز مشخصی میباشد و همچنین اگر ساز ابزار را به دوستان خود معرفی نماییداین عزیزان میتوانند هنگام ثبت نام در سایت نام کاربری شما را در قسمت معرف ثبت نمایندکه شما با این عمل نیز امتیاز مخصوص به آن را کسب میکنید.

پس کد تخفیفبیشتر شامل کسانی میشوند که امتیاز بالاتری نسبت به سایر مشتریان دارد. 

این مطلب در روزهای آینده کامل تر میشود .